Over ons / About us

Wij, Ria en Gonnie, zijn al vele jaren actief als Sensi-therapeuten en Therapeutische masseuses.

Als Sensi-therapeuten gebruiken wij diverse behandeltechnieken. Deze technieken worden ingezet om het evenwicht tussen lichaam en geest te realiseren en het zelf herstellend vermogen te stimuleren.

Wij zijn bekend met de werking van de 5 biologische natuurwetten en kunnen hiermee verbanden leggen en bewuster kijken naar het lichaam, ziel en gezondheid.

Wij zijn getrainde Therapeutische masseuses met als specialiteit een unieke 4-handenmassage.

De 4-handenmassage is een combinatie van warme Jade-stenen massage én klassieke massage. Door gebruik te maken van zuivere amandelolie eventueel aangevuld met een etherische olie creëren wij een ontspannen sfeer.

De Ayurvedische 4-handenmassage wordt gegeven met voor een ieder persoonlijk samengestelde olie. Deze olie wordt gemaakt van zuivere amandelolie met één of meerdere uitgemeten etherische oliën.

De Detox-massage ondersteunt het reinigingsproces van het lichaam en is daarnaast een stimulans voor de huid.

Voeding en orthomoleculaire metingen kunnen zowel apart of als onderdeel van de Detox-massage of Sensi-therapie worden ingezet.

Etherische-olie therapie heeft een diepe impact op het energetisch niveau. Per persoon worden verschillende etherische oliën uitmeten en vermengd met elkaar. Deze olie op basis van amandel- of jojoba-olie is heerlijk om te gebruiken qua geurcombinatie of op corresponderende orgaanpunten.

Onze praktijken in Zaandam  zijn makkelijk te bereiken met openbaar vervoer en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Englisch:

We, Ria and Gonnie, have been active for many years as Sensi therapists and Therapeutic masseuses.
As Sensi therapists, we use various treatment techniques. These techniques are used to realize the balance between body and mind and to stimulate the self-healing ability.
We are familiar with the working of the 5 biological laws of nature and can make connections with them and look more consciously at the body, soul and health.
We are trained Therapeutic masseuses specializing in a unique 4-hand massage.
The 4-hands massage is a combination of warm Jade stone massage and classic massage. By using pure almond oil, possibly supplemented with an essential oil, we create a relaxed atmosphere.
The Ayurvedic 4-hands massage is given with individually formulated oil for everyone. This oil is made from pure almond oil with one or more measured essential oils.
The Detox massage supports the cleansing process of the body and is also a stimulant for the skin.
Nutrition and orthomolecular measurements can be used separately or as part of the Detox massage or Sensi therapy.
Essential oil therapy has a profound impact on the energetic level. Different essential oils are measured per person and mixed with each other. This oil based on almond or jojoba oil is delicious to use in terms of fragrance combination or on corresponding organ points.
Our practices in Zaandam are easy to reach by public transport. There is ample free parking.